Tjenester

Vårt kontaktnett er etablert gjennom mange år i området. Dyktige fagpersoner innenfor ulike kategorier.

Eksempler på hva vi leverer av  tjenester:

  • Hjelp i banken
   – opprette konti, stenge konti, faste betalingsoppdrag
  • Etablere telefon,  internettkontakt
  • Etablere strøm, vann, gass
  • Har du fått brev du ikke forstår – vi forklarer innhold
  • Har vaskemaskinen gått i stykker – ring oss
  • Service på airconditionanlegget
  • Tilsyn av eiendommen
  • Gartnertjenester
  • Ønsker du en matpakke i kjøleskapet før ankomst – ring oss
  • Rengjøring av bolig
Tolketjenester

Vi er behjelpelig med tolking hos ulike instanser – det være seg ved besøk hos  lege, politi, Notarius, kommunehuset (Ayuntamiento),  skattekontoret (Hacienda) og tolking via telefon.

Kjøp av eiendom

Hjelp i forbindelse med kjøp av eiendom. Vi følger deg gjennom prosessen: Megler, myndigheter, avgifter, bud – og visninger om ønskelig.

Salg av eiendom

Skal du selge din bolig i Spania, tar vi gjerne ansvar for hele prosessen.

Spansk testamente

Har du eiendom i Spania, anbefales det å opprette et spansk testamente. Årsaken er at det innebærer et krevende stykke arbeid å få spanske myndigheter til å godta en norsk skifteattest. For å få norske dokumenter i arvesaker godkjent i Spania må de blant annet oversettes til spansk og bekreftes av Notarius Publicus. Alt dette unngår du ved å opprette testamente. Vi hjelper deg via profesjonelle samarbeidspartnere.

Spansk selvangivelse for ikke-residente 

Innleveringsfristen av spansk selvangivelse er 31.12 for ikke-residenter med fast eiendom i Spania. Skatteplikten vil som hovedregel være begrenset til beskatning av boligen.

NIE-nummer 

I Spania må man ha et gyldig skatteidentifikasjonsnummer (NIE-nummer) for å kjøpe bil, båt eller hus. Eller også motta arv.

“Nøkkelen” til et tryggere liv

La oss føre tilsyn med boligen din. Noe av formålet med tilsyn er å oppdage skader som følge av uvær og annet, hindre utvikling av skaden – og følge opp elektrisitet og belysning. Vi er dine øyne inn , og leverer månedlig status på boligen i perioder den står ubrukt. Eiere av bolig i sydlige strøk opplever ofte viktigheten av tilsyn. Sørg for å tegne avtale om tilsyn før uhellet er ute. Det kan fort bli  svært lønnsomt.

  • Deponering av husnøkkel, samt tilsyn 1 gang per måned.
   Tjenesten dekker:

   • Ettersyn av hage, vanningssystem etc.
   • Ser etter tegn på innbrudd, hærverk o.l.
   • Tømming av postkassen
   • Vi leverer en månedlig rapport til deg.
  • Deponering av husnøkkel med utvidet tjeneste –  tilpasses dine behov.
   Tilleggstjenester kan være:

   • Lufting av boligen (åpne vinduer og dører)
   • Kontroll av toaletter og kraner
   • Ser etter lekkasjer, fukt eller muggsopp
   • Tester strøm, vann og gass
  • Deponering av husnøkkel hos oss:
   Mistet nøkkel, glemt den i Norge, uventede gjester,  dere ønsker oss på stedet, nøkkelen er da tilgjengelig. Det finnes mange årsaker til at nøkkeldeponering er lønnsomt.
Postoppbevaring

Benytt vår kontoradresse for mottagelse av post.

Tjenester til bileiere
  • Omregistrering 
  • Ta bilen til teknisk kontroll
  • Ta bilen til verksted
  • ITV
Dødsfall

Enkelte opplever å miste sin nære og kjære – eller en i bekjentskapskretsen. Praktiske spørsmål står i kø. Hva, hvordan …. Midt i en sorgprosess kan dette være krevende. Hvordan forholder vi oss i slike situasjoner? Vi  er din veileder – og følger deg gjennom prosessen:  tar samtalen og det praktiske med begravelsesbyrået, bistår med minnestund, blomster etc.


Kontakt oss for priser og betingelser.